เรียนทุกท่านค่ะ โครงการท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ ได้เลื่อนการปิดรับลงทะเบียนเป็นวันที่ 5 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกจำนวนมาก

4 ก.ย. 2564      40 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เรียนทุกท่านค่ะ โครงการท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ ได้เลื่อนการปิดรับลงทะเบียนเป็นวันที่ 5 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกจำนวนมาก

โดยท่านสามารถนำข้อความประชาสัมพันธ์จากทีมผู้จัดไปประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ


</div>
<div class=