วัดป่าหวาย

16 ก.พ. 2564      673 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดป่าหวาย

หลวงปู่สุข วัดป่าหวาย พระเกจิชื่อดังเมืองสิงห์ มีนามพระเกจิที่ทรงพุทธาคมหลายรูป เอ่ยนามมา ล้วนแต่เป็นที่รู้จัก อาทิ หลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี, หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์, หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย. หลวงปู่ศุข วัดคงคาเดือด, หลวงปู่ดี        วัดแจ้งพรหมนคร, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เป็นต้น ปัจจุบัน “พระครูสุขกิจบรรหาร” หรือ “หลวงปู่สุข สุขเปโม” วัดป่าหวาย พระเกจิที่ชาวเมืองสิงห์ให้ความเลื่อมใสศรัทธา สิริอายุ 91 ปี พรรษา 71 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าหวาย ต.โรงช้าง อ.พรหม บุรี จ.สิงห์บุรี มีนามเดิมว่า สุข นายช่าง ถือกำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.2472 ที่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน

จำพรรษาอยู่วัดป่าหวาย ศึกษาพระธรรมวินัย รวมทั้งอยู่ดูแลรับใช้อุปัฏฐากหลวงพ่อผิว ต่อมาได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของ หลวงปู่ดี หรือ พระครูพรหมจริยคุณ พระอุปัชฌาย์ ซึ่งชาวสิงห์บุรียอมรับเป็นสุดยอดพระเกจิ อาจารย์ จึงเดินเท้าจาก        วัดป่าหวายไปกราบนมัสการขอศึกษาเล่าเรียนวิทยาคม ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2505 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส พ.ศ.2507 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหวาย พ.ศ.2507 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2515  เป็นเจ้าคณะตำบลโรงช้าง อ.พรหมบุรี พ.ศ.2520 เป็นพระอุปัชฌาย์ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสุขกิจบรรหาร พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม นอกจากเชี่ยวชาญในด้านไสยเวท พุทธาคม ด้านการปกครองแล้ว ยังมีความสามารถด้านการพัฒนา แต่เดิมวัดป่าหวายมีกุฏิสงฆ์ 4 หลังเท่านั้น หลังจากท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหวายในปี พ.ศ.2507 ท่านก็ได้พัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดเป็นจำนวนมาก บูรณปฏิสังขรณ์สภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิม ให้มั่นคงถาวรทั้งหมด ดังที่ได้เห็นทุกวัน ซึ่งเกิดจากบุญญาบารมีอย่างแท้จริง เป็นพระที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ถือมักน้อยสันโดษ มีเมตตา พูดน้อยแต่ใจดี และมีความเอื้อเฟื้อ ปรารภว่า “สิ่งหนึ่งที่เป็นคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านไม่มีวันลืม คือ การหมั่นฝึกจิตทางด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นการเพิ่มพลังทางจิตให้นิ่ง ให้แน่นอน เมื่อจิตมีสมาธิแล้ว      จะทำอะไรๆ มันก็ดีหมด…” ด้านวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมนิยมวัตถุมงคล แม้วัตถุมงคลจะได้รับความนิยม แต่ไม่เคยอวดโอ่ มีแต่พร่ำสอนให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทุกวันนี้ ยังคงเดินหน้าพัฒนาวัดและจิตใจของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอีกรูปของชาวเมืองสิงห์