วัดโพธิ์ศรี

16 ก.พ. 2564      1101 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด    พระปางนาคปรก หลวงพ่อลาอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะเด่น    เป็นวัดธรรมยุต นิกาย มีหลวงพ่อนาคเป็นพระปางนาคปรก อายุกว่า 1000 ปี

ประวัติ           วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๘ ตำบลอินทร์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ใต้ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี ประมาณ ๒ กิโลเมตร(แต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ)ได้สร้างขึ้น ประมาณปี พ.ศ.๒๓๗๖ ได้มีประวัติที่เล่าสืบกันมาว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประชาชนอพยพมาจากนครเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพอยูู่ ณ บริเวณที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ประมาณ ๑๐๐ ครอบครัว และโดยที่มีจิตใจมั่นคงอยู่ในพระบวรพุทธศาสนา จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนา มีนายผ่อง นางสี เป็นหัวหน้าเพราะเหตุที่เมื่อแรกสร้างวัด สถานที่เป็นที่สร้างวัด มีต้นโพธิ์ใหญ่หลายต้น มีกิ่งก้านสาขางอกงามเป็นที่ร่มเย็น จึงได้ชื่อว่า “วัดโพธิ์สี” แต่ต่อมาการเขียนชื่อวัดได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดโพธิ์ศรี” ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อได้สร้างวัดขึ้นแล้ว ได้นิมนต์พระภิกษุมาจากที่อื่นอยู่จำพรรษา ให้ชาวบ้านได้บำเพ็ญกุศล ต่อมาเมื่อมีกุลบุตรในถิ่นนี้เองได้บรรพชาอุปสมบทมากขึ้น มีเจ้าอาวาสปกครองประจำก็เป็นสภาพวัดที่มั่นคงขึ้น เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดผลัดเปลี่ยนกันมาหลายรูป ชาวบ้านก็อุ่นใจที่ได้มีวัดเป็นที่บำเพ็ญกุศล

เวลาทำการ 

  • วันอาทิตย์: 08:30 - 16:00
  • วันจันทร์: 08:30 - 16:00
  • วันอังคาร: 08:30 - 16:00
  • วันพุธ: 08:30 - 16:00
  • วันพฤหัสบดี: 08:30 - 16:00
  • วันศุกร์: 08:30 - 16:00
  • วันเสาร์: 08:30 - 16:00