วัดพิกุลทอง

28 มิ.ย. 2561      649 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 วัดพิกุลทอง ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี)ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุด    ในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว  เป็นวัดที่ศรัทธาเลื่อมใสสำหรับชาวบ้านมากเพราะหลวงพ่อแพ อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระที่ชาวบ้านเคารพรักมาก ท่านได้ทำประโยชน์ แก่พุทธศาสนาไว้มากมาย และมีส่วนช่วยให้วัดพิกุลทองมีลักษณะสวยงามไม่ชำรุดทรุดโทรม ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติและเครื่อง อัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ สีทองอร่าม ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24  รอบ ๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคตซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ให้โชคลาภ บริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีสบายตา แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบ ร่มรื่น เย็นสบาย สะอาด วัดได้รับการดูแลรักษาอย่างดี สภาพสมบูรณ์น่าเที่ยว และมีบ่อน้ำที่มีปลาชุกชุมให้อาหารได้ ยิ่งไปกว่านั้น ด้านหลัง ของวัดยังมีสิ่งศักดิสิทธิ์ของชาวไทยตามความเชื่อทางพราหม์-ฮินดูคือ พระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปะวิทยาการ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา อย่างมากอยู่ด้วย โดยองค์พระพิฆเนศมีขนาดใหญ่มาก ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางน้ำ ลำตัวสีนวล ทางวัดได้สร้างสะพาน ไว้เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาได้

ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

  • มีห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
  • รอบๆบริเวณวัดมีความร่มรื่นสามารถพักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้างสุขภาพจิตเป็นอย่างดี

การเดินทาง 

              ตั้งอยู่ในเขตตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก วัดพระนอน จักรสีห์วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางมาให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 7-8 จะพบป้ายบอกทางมายังวัดพิกุลทอง ขับต่อไปอีกราวๆ 8 กิโลเมตร ตามถนนสาย 3008 จะถึงวัดพิกุลทอง