วัดโพธิ์เก้าต้น

28 มิ.ย. 2561      1124 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดโพธิ์เก้าต้น

            วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบางระจัน ตรงข้าม อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  จุดเด่นวัดโพธิ์เก้าต้นคือสัญลักษณ์กำแพงวัดที่สร้างจำลองกำแพงค่าย เพราะวัดนี้เดิมเป็นฐานที่มั่น ของชาว บ้านบางระจัน ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจัน ได้เคยใช้เป็นที่มั่นใน การต่อต้านพม่า ที่ยกกองทัพมาตี กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2308   มีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติรังสี ประดิษฐานรูปปฏิมากรรมอยู่ ซึ่งพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นที่เคารพสักการะของชาวสิงห์บุรีมาตั้งแต่ช้านาน เนื่องจากท่านเป็นมิ่งขวัญและพลังใจแก่เหล่าวีระชนชาวบ้านบางระจัน ทำให้วีระชนเข้าต่อสู้ป้องกันข้าศึกและได้รับชัยชนะ  บริเวณกุฏิพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชา ขอพรบนบานศาลเกล่า ศักดิ์สิทธิ์มาก โดยมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนมักเดินทางมาขอพรหรือบนขอสิ่งที่ต้องการ เมื่อได้ตามที่ได้ขอพรไว้ก็จะมาแก้บนด้วยการหาบน้ำตามจำนวนหาบที่บนไว้ เพื่อแก้บน เมื่อขอพรได้สมดังที่อธิษฐานไว้

พระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นพระที่มีอาคมชั้นเลิศ และชำนาญเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพร พระอาจารย์ธรรมโชติเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ ของเหล่านักรบแห่งค่ายบางระจัน พระอาจารย์ธรรมโชติเดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุรี พอเกิดสงคราม ชาวบ้าน ศรีบัวทองโดยมีนายเมืองเป็นผู้ไปนิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดโพธิ์เก้าต้นแห่งนี้ ในสมัยที่พม่ายกทัพเข้ามา ประชาชนต่างหนีเอา ตัวรอดและเข้ามาอยู่รวมกันที่วัดโพธิ์เก้าต้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก ความต้องการยาสมุนไพรและน้ำมนต์ของพระอาจารย์ธรรมโชติมากขึ้นด้วย พระอาจารย์ท่านไม่มีภาชนะที่ใหญ่พอกับความต้องการของชาวบ้าน โดยเฉพาะเหล่านักรบ ที่ต้องการน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการรบ พระอาจารย์ท่านจึงทำน้ำมนต์ใส่สระขนาดใหญ่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ของชาวบ้าน น้ำในสระจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบัน สุดท้ายไม่มีใครทราบว่าท่านมรณภาพ ในวัดโพธิ์เก้าต้น หรือว่าหลบหนี ไปได้ ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์เก้าต้นยังเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจัน ให้คนรุ่นหลังเข้าไปกราบไหว้ระลึกถึง และยังได้พัฒนาพื้นที่สร้างพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสต์ ความกล้าหาญ การรบทั้ง 8 ครั้ง ของวีรชนสิงห์บุรีในอดีต

ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

  • มีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
  • รอบๆบริเวณวัดมีความร่มรื่นสามารถพักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้างสุขภาพจิตเป็นอย่างดี

การเดินทาง

             จากกรุงเทพ ใช้ถนนสายเอเซีย ผ่านอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองสิงห์บุรี ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 3032 ตรงไปยังอำเภอค่ายบางระจัน ก่อนเข้าอำเภอ วัดโพธิ์เก้าต้นจะตั้งอยู่ซ้ายมือของท่าน จะมีป้ายบอกตลอดทาง