Facebook share Twitter share Print

สิงห์บุรีเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 และเมืองสิงห์เกมส์ กีฬาอวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

สิงห์บุรีเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน และเมืองสิงห์เกมส์ กีฬาอวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2565

สถานที่ดำเนินการ
ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
18/11/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
06/12/2565 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง